O.S.S

Hvis noe det er uklart er det mulig å spørre . Her følgeres noen vanlige spørsmål med svar:

 

Ofte stilte spørsmål:

Hva er elementhus? Hva er forskjellen fra råbygghus?

Elementhus er et hus produsert på fabrikken av ferdige byggesettelementer. Element er en  ferdig samling av hovedvegger. Den dekkes med utvendig beslag, vind og varmeisolasjon, ventilasjon og innvending innredning (trefiberplater+ gipsplater eller trelistbeslag). Råbygghus og elementhus er nesten det samme. Forskjell er at råbygghus bygges av produserte stokker og materialer på byggestedet, mens elementhus kommer til byggestedet med allerede ferdig monterte vegger.

 

Hva er kvadrat meter pris for råbygg hus? Hva er inkludert i prisen?

Vi bygger etter individuelle hus prosjekter. Ut fra erfaring vet vi, at det samme kvadratsareal på forskjellige hus kan variere meget i pris, avhengig av veggareal, tak og gulv, og materialers kvalitet. Kvadratsprisen på tradisjonelt råbygghus kvadrat pris starter på 5000 NOK. Prisen inkluderer utvendig beslag, full varmeisolasjon, innvendig innredning med gipsplater, tak, vinduer og dør. Prisen inkluderer ikke stopping av fundament, el- og vann-innstallasjonsarbeid, full innvendig innredning, møbler osv.

 

Hvor lenge holder råbygg hus?

Hvis huset er bygget med alle råbygghus sine byggeregler, kan det holde i mer enn 100 år. Etter 50 år er det nødvendig å skifte ut utvendig beslag. Hovedhusets konstruksjoner kan være uendret under hele husets levetid.

 

Hvordan vedlikeholdes råbygghus?

Fremfor alt bør huset bygges av fagpersoner, med kunnskap om århundre- lange teknologier. Ferdigbygget hus krever ikke særlig vedlikehold. Utvendig trebeslag bør males om. Dagens moderne maling holder 10-15 år.

 

Hvor lang tid tar det å bygge råbygghus?

Produksjon av et vanlig 150 m2 hus i fabrikk tar 4 uker. På byggestedet tar det 10-12 uker, før huset står med hel innvendige innredningen.

 

Hva er råbygghusets varmeisolasjonsmål?

Råbygghusets varmeisolasjon brukes også i konstruksjonsdelen. Med hensyn til pris og kvalitetsforhold  er våre hus sitt utvendige varme koeffisient 4-5, mens taket er 6-7.